United Kingdom

27 Newport Rd

Mon-Fri

10:00am-7:00pm

Call Now!

Naprawa laptopow w Hull

Naprawa laptopow w Hull

Naprawa laptopow w Hull

Naprawa komputerów z dojazdem!

Serwis komputerow i Naprawa laptopow w Hull naprawia komputery PC stacjonarne (desktop) oraz laptopy wi?kszo?ci producentów.
Oprócz do?wiadczenia i kwalifikacji oferujemy klientom w Hull preferencyjne, sta?e ceny us?ug.
Dla klientów indywidualnych, cena us?ugi rzadko przekracza 45 GBP, a na zakupione cz??ci udzielana jest gwarancja.

virus removal
Dla ma?ych firm oferujemy kompleksowe us?ugi informatyczne w Hull:
-stacje robocze PC,
-sieci komputerowe na architekturze Cisco,
-serwery z oprogramowaniem Microsoft.

Serwis znajduje si? w Brough,  i okolicach.
Bezp?atny dojazd do klienta (rownie? w weekendy).

Skupuje tez uzuwane i zepsute laptopy

Latest Posts